Przedziwny świat śluzowców (Myxomycetes)» Wstęp

Czym są śluzowce?

» Trochę systematyki
» Żywot śluzowca
» Czas "owocowania"
» To się rusza!
» Gdzie szukać?
» Wrogowie
» Trochę historii
» Znaczenie śluzowców» Galeria śluzowców» O projekcie
» Kontakt

» Linki


Aktualizacja:
2014-09-01


stat4u  Przedziwny świat śluzowców (Myxomycetes)

Trochę systematyki


śluźnia Najprostszą odpowiedzią na pytanie "czym są śluzowce" było by stwierdzenie iż "śluzowce to śluzowce" . Stanowią one całkowicie osobną grupę organizmów, nie pasującą zbytnio do żadnego z obecnie wyróżnianych królestw świata ożywionego, ale zarazem nawiązującą do niemalże każdego z nich. W czasach gdy wyróżniano tylko dwa królestwa: roślin (Plantae) i zwierząt (Animalia), śluzowce zostały włączone do świata roślin. Jednak nie pasowały tam one. Z czasem, gdy grzyby zostały wydzielone w osobne królestwo grzybów (Fungi), śluzowce powędrowały wraz z nimi do tej "szufladki", choć zdawano sobie sprawę z tego iż i tutaj one nie pasują, co potwierdziły późniejsze badania.

W późniejszych propozycjach podziału świata ożywionego śluzowce umiejscawiane były w królestwie protistów (Protista) w różnych jego miejscach. Zgodnie z podziałem zaproponowanym w 1978r. śluzowce wydzielane były w obrębie tego królestwa w randze typu Myxomycota i umieszczane wraz z lęgniowcami (Oomycota) w umowną grupę "protistów grzybopodobnych". W czasie kolejnych "reorganizacji" pozycja śluzowców w obrębie tego królestwa ulegała różnym zmianom umiejscawiana była np. razem z amebami w typie pełzakowców (Amebozoa).

Zgodnie z obecnymi poglądami, we współczesnej systematyce, śluzowce znalazły miejsce w królestwie pierwotniaków (Protozoa), w której zebrane są w gromadę Myxomycota (Mycetozoa). W obrębie tej gromady wyróżnia się trzy klasy: Prosteliomycetes, Dictyosteliomycetes i Myxomycetes. Jako śluzowce opisywani są przedstawiciele ostatniej z nich - Myxomycetes. W opracowaniach dotyczącej tej klasy, ze względów tradycyjnych, razem z nimi zwykle opisuje się również przedstawicieli rodzaju Ceratiomyxa, który zgodnie z obecnymi poglądami umiejscawiany jest w klasie Prosteliomycetes. Pozostali przedstawiciele klas Prosteliomycetes i Dictyosteliomycetes są niedostrzegalni okiem nie uzbrojonym w mikroskop.

Żeby skomplikować obraz do reszty, można dodać iż niektórzy badacze uważają wręcz iż śluzowce "zasłużyły" sobie, swoją odrębnością, na całkiem osobne królestwo.

śluźnia Co sprawia że śluzowce sprawią tyle kłopotów systematykom, usiłującym sklasyfikować wszystkie organizmy żywe i ułożyć w hierarchicznej strukturze obrazującej ich stopień pokrewieństwa? Ta niezwykle archaiczna grupa organizmów (przypuszcza się iż grupa ta występuje na ziemi już ponad półtora miliarda lat) łączy w sobie cechy wielu innych grup, co bardzo utrudnia ich jednoznaczne zaklasyfikowanie. Śluzowce odznaczają się dość skomplikowanym cyklem życiowym i na jego różnych etapach charakteryzują się odmiennymi cechami. Na dodatek, pomimo iż w zasadzie są one organizmami jednokomórkowymi, są zdolne tworzyć skomplikowane struktury, zastrzeżone raczej dla organizmów wielokomórkowych. Również pod względem fizjologii i biochemii śluzowce wykazują cechy nawiązujące do innych grup. Na różnych etapach swojego życia wykazują one cechy zbliżone do grzybów, roślin i zwierząt.

Jednak nie sądzę aby zawiłości taksonomiczne i rozterki systematyków, były specjalnie interesujące dla zwykłego miłośnika przyrody, a i samym śluzowcom jest to całkowicie obojętne, na jakiej "gałązce drzewa życia" zostaną one umiejscowione.

Śluzowce stanowią dość nieliczną grupę. Na całym świecie opisano ich zaledwie około 800 gatunków (maksymalnie podaje się liczbę około 1000), przy czym są to organizmy kosmopolityczne - większość z nich występuje na całym świecie, tylko nieliczne z nich związane są z pewnymi strefami klimatycznymi. Z terenu Polski dotychczas podano ponad 220 gatunków, jednak zapewne jest ich tutaj więcej. Ze względu na niewielką liczbę specjalistów, stopień poznania krajowych śluzowców jest raczej niepełny.